Informační letáček k terapeutickým programům pro řidiče

V sekci „Ke stažení“ je nově umístěný letáček, který shrnuje zásadní legislativní a organizační informace k terapeutickým programům pro řidiče. Je určený jak pro potenciální účastníky, tak i pro zástupce z odborné veřejnosti či neziskového sektoru a jejich klienty, jichž se bude týkat povinnost program absolvovat.

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz