Co je Metodické centrum a k čemu slouží?

Jde o odborné pracoviště Centra dopravního výzkumu zaměřené na přípravu a koordinaci terapeutických programů pro řidiče.

Jeho hlavním úkolem je:

  • metodické vedení terapeutických programů,
  • vstupní a průběžné vzdělávání lektorů terapeutických programů,
  • udělování a odnímání akreditací lektorů,
  • kontrola kvality poskytovaných programů,
  • provoz informačního internetového portálu.

S účinností od 1.7.2023 je jeho činnost definována na základě zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Seznam pracovníků Metodického centra s oprávněním k provádění kontrol terapeutických programů dle Kontrolního řádu Metodického centra naleznete v sekci Ke stažení.

Co jsou terapeutické programy?

Terapeutický program je definován zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Jde o terapeuticko-vzdělávací program pro řidiče s problematickým průběhem praxe – pachatele přestupků a trestných činů v dopravě. Jeho cílem je prevence rizikového chování v dopravě. Zaměřuje se na změnu postojů a životního stylu účastníků a na posílení uvědomění následků rizikového chování za volantem.

Jak terapeutický program probíhá?

  • Program je skupinový, účastní se jej zpravidla 3–12 řidičů,
  • je veden lektorem se zvláštní kvalifikací, zpravidla se jedná o psychologa/psycholožku s terapeutickou praxí,
  • probíhá v 5 blocích po 4 hodinách, obvyklý je jeden blok týdně.
Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz