METODICKÉ CENTRUM

Připravujeme, koordinujeme a provádíme terapeutické programy pro řidiče

METODICKÉ CENTRUM

Je odborné pracoviště Centra dopravního výzkumu zaměřené na přípravu a koordinaci terapeutických programů pro řidiče.

Jeho hlavním úkolem je metodické vedení terapeutických programů, vstupní a průběžné vzdělávání lektorů terapeutických programů, kontrola kvality poskytovaných programů.
S účinností od 1.7.2023 je jeho činnost definována na základě zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
Zaujalo Vás téma celostátního metodického centra a chcete vědět o jeho nabídce více?

AKTUALITY

Reportáž ČT: Terapeutický program pro řidiče

Připravujeme budoucí lektory terapeutických programů pro řidiče. Poslechněte si vyjádření jednoho z nich, psychologa Martina Vaculíka. Reportáž doplní také jeden z řidičů, který prošel psychologickou terapií v Centru dopravního výzkumu v rámci pilotního projektu. Co mu přinesla a jak změnila jeho chování nejen na silnici?


27.7.2023

Reportáž ČT: Terapeutický program pro "vybodované" řidiče

Od dubna příštího roku čeká na řidiče, kteří za volantem páchají nejtěžší přestupky, povinnost absolvovat terapeutický program. Ten bude podmínkou pro navrácení jejich řidičského průkazu.
Pro jaké řidiče je program přesně určen?
Jak bude jejich terapie vypadat?
Kdo programy pro řidiče povede a kde se budou moci řidiči od dubna příštího roku přihlásit?
Na to odpověděl redakci České televize Pavel Řezáč, ředitel Metodického centra v této reportáži.


PŘIPRAVUJEME LEKTORY

Chcete být lektorem?

Jestli ano, vaše kvalifikační předpoklady musí odpovídat kritériím definovaným zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, to znamená VŠ vzdělání – titul Mgr., akreditovaný psychoterapeutický výcvik nebo minimálně 3 let praxe v práci s klienty a absolvování kvalifikačního kurzu pořádaného Metodickým centrem.

TERAPIE PRO
ŘIDIČE

Jste řidič a chcete absolvovat terapeutický program?

Povinnost absolvovat terapeutický program definuje s účinností od 1.4.2024 zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
Na jeho základě bude program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro řidiče, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců, těm, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou takovou činnost vykonávat, dalším, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy a řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státní zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

NAPIŠTE NÁM


Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz