NÁŠ TÝM

Mgr. Veronika Kurečková
odborná garantka Metodického centra
veronika.kureckova@cdv.cz

Garantuje odborné koncepce terapeutických programů, systém metodické podpory lektorů, přípravu metodik a také vzdělávání lektorů.
Mgr. Tomáš Rosenberg
koordinátor Metodického centra
tomas.rosenberg@cdv.cz

Koordinuje aktivity Metodického centra, přípravu systému administrativní podpory, komunikaci s Probační a mediační službou a orgány činnými v trestním řízením.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA
ředitel Centra dopravního výzkumu
jindrich.fric@cdv.cz

PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D., MBA
ředitel Metodického centra a ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru Centra dopravního výzkumu
pavel.rezac@cdv.cz

Dohlíží na aktivity Metodického centra, komunikaci a správu informačního internetového portálu.
Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz