Jste řidič a chcete absolvovat terapeutický program?

Do 31. 3. 2024 lze absolvovat takzvaný resocializační či rehabilitační program pro řidiče na základě:

  • rozhodnutí soudu nebo státního zastupitelství,
  • doporučení Probační a mediační služby,
  • rozhodnutí dopravního psychologa,
  • dobrovolného rozhodnutí řidiče.
V rámci pilotních běhů terapeutických programů nabízíme účast na bezplatných skupinových programech realizovaných v Brně, Znojmě, Kroměříži, Prostějově a v Jihlavě.

Poslední pilotní běhy programů pro řidiče byly zahájeny na podzim 2023 a jejich další pokračování již s ohledem na brzké spuštění ostrého provozu systému terapeutických programů neplánujeme.

Od 1. 4. 2024 mají vybrané skupiny řidičů povinnost absolvovat terapeutický program dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Na jeho základě bude program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro tyto řidiče:

  • Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
  • Řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla.
  • Řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy.
  • Řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

Pokud budete mít zájem o účast v terapeutickém programu dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, můžete se přihlásit zde. Do programu bude možné nastoupit od 1. 4. 2024.

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz