Jste řidič a chcete absolvovat terapeutický program?

Do 31. 3. 2024 bylo možné absolvovat takzvaný resocializační či rehabilitační program pro řidiče na základě:

  • rozhodnutí soudu nebo státního zastupitelství,
  • doporučení Probační a mediační služby,
  • rozhodnutí dopravního psychologa,
  • dobrovolného rozhodnutí řidiče.

Centrum dopravního výzkumu realizovalo v předchozích letech řadu pilotních běhu terapeutických programů, jež byly pro účastníky bezplatné. Tyto projekty byly ukončeny v roce 2023 s ohledem na spuštění ostrého provozu systému terapeutických programů pro řidiče dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

V současné době nabízíme pro zájemce zpoplatněnou individuální variantu resocializačního programu pro řidiče, pokud nemá povinnost absolvovat terapeutický program pro řidiče dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Uvedené možnosti lze využít například tehdy, pokud má řidič stanovené absolvování programu orgánem činným v trestním řízení (soud či státní zastupitelství), ale nejedná se explicitně o terapeutický program ve výše uvedeném smyslu. Důležité je také to, aby z rozhodnutí nevyplývalo, že se musí jednat o program skupinový.

V případě zájmu lze konkrétní situaci konzultovat – viz sekci Kontakt.

Od 1. 4. 2024 mají vybrané skupiny řidičů povinnost absolvovat terapeutický program dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Na jeho základě je program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro tyto řidiče:

  • Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
  • Řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla.
  • Řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy.
  • Řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

Pokud máte zájem o účast v terapeutickém programu dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, můžete se přihlásit zde. Do prvních vypsaných běhů terapeutických programů se lze hlásit se od dubna 2024.

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz