KE STAŽENÍ

Seznam akreditovaných lektorů terapeutických programů pro řidiče

Informační letáček k terapeutickým programům pro řidiče

Studijní a zkušební řád Metodického centra

Organizační řád Metodického centra

znění zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu (účinnost od 1.4.2024)

vyhláška o terapeutických programech pro řidiče č. 208/2023 Sb. (účinnost od 1.4.2024)

Vzor rámcové smlouvy o spolupráci - lektor

Zásady ochrany osobních údajů - informační internetový portál terapeutických programů pro řidiče

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)_účastník terapeutického programu

Kontrolní řád Metodického centra

Manuál pro účastníka terapeutického programu_informační internetový portál

Osoby s oprávněním ke kontrole terapeutických programů

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz