Metodické centrum
Centrum dopravního výzkumu , v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
metodicke.centrum@cdv.cz
kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Rosenberg
tomas.rosenberg@cdv.cz

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz