STAŇTE SE LEKTOREM
TERAPEUTICKÝCH PROGRAMŮ

Součástí činností Metodického centra je vzdělávání lektorů terapeutických programů pro řidiče, udělování akreditací a metodická podpora. Aktuálně zahajujeme další kolo vzdělávacích kurzů, jejichž absolvování je nezbytnou zákonnou podmínkou pro získání akreditace lektora terapeutických programů pro řidiče. Celkový počet lektorů terapeutických programů je omezený a plánujeme již jen několik posledních běhů, které proběhnou do konce roku 2023.

Jaké budete mít po absolvování uplatnění?

Terapeutický program pro řidiče bude od 1. 4. 2024 povinný pro velké množství řidičů, kteří budou žádat o navrácení svého řidičského oprávnění. Povinnost absolvování programu je zakotvena v novelizovaném znění zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Dle předpokladů absolvuje tento program přibližně 15 000 – 20 000 řidičů ročně.

Lektoři vypisují kurzy v rozsahu dle svých možností, prostřednictvím internetového informačního portálu provozovaného Metodickým centrem. Za každého klienta, který nastoupí do programu, náleží lektorovi úhrada ve výši 7750,- Kč.

Námi navržené rehabilitační kurzy mají vysokou míru úspěšnosti při redukci recidivy trestných činů a přestupků v dopravě. Jako lektor tohoto programu tak můžete přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

Co od nás získáte?

· Oprávnění stát se lektorem terapeutických programů pro řidiče
· Odborné vedení pracovníky Centra dopravního výzkumu
· Přístup do informačního internetového portálu
· Veškeré materiály a metodiky potřebné pro absolvování kurzu i výkon lektorské činnosti
· Možnost konzultace a podpory po skončení kurzu

Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro lektory terapeutických programů?

Vaše kvalifikační předpoklady musí odpovídat kritériím definovaným zákonemč. 361/2000 Sb. o silničním provozu
· VŠ vzdělání v magisterském stupni
· Akreditovaný psychoterapeutický výcvik nebo minimálně 3 roky terapeutické praxe v práci s klienty
· Absolvování kvalifikačního kurzu pořádaného Metodickým centrem

Jak probíhá kvalifikační kurz?

Celý kurz je rozdělen do dvou částí:

1.část – 3 dny

V první části kurzu pro lektory procházejí účastníci zkrácenou formou programu pro řidiče, a mají tak možnost zažít program v roli klientů. Díky tomu získáte lepší představu, jak je kurz koncipován, a naučíte se program vnímat očima cílové skupiny. Je to i příležitost k prohloubení náhledu na sebe jako řidiče a na možné zdroje a limity, které ze své řidičské zkušenosti můžete čerpat jako lektoři.

Druhá část prvního bloku je zaměřena teoreticky. Soustřeďuje se na prohloubení poznatků o dopravní psychologii, lidském faktoru v dopravě a souvisejících teoretických tématech, jež se v programu objevují (žádoucí kompetence řidiče, příčiny nehodovosti, alkohol a návykové látky v dopravě, rychlost, distrakce a další otázky dopravní bezpečnosti).

2.část – 4 dny

V mezidobí mezi dvěma bloky mají účastníci prostor k samostatnému studiu poskytnutých materiálů a metodiky. Získáváte nejen teoretické poznatky, ale také si v souladu s metodikou vytváříte vlastní plán vedení terapeutických programů. V této době můžete kontaktovat lektory programu a konzultovat případné nejasnosti.

V rámci druhého bloku (4 dny) prakticky trénujete roli lektora terapeutických programů. Díky tomu si vše lépe zažijete a připravíte se na situace, k nimž ve vaší lektorské praxi může reálně docházet. Vyzkoušíte si techniky, jež se v rámci terapeutického programu pro řidiče realizují. Na konci posledního dne projdete zkouškou, která je nezbytná pro úspěšné dokončení kvalifikačního kurzu pro lektory.

Absolvováním tohoto komplexního kvalifikačního kurzu splníte jednu z podmínek pro úspěšný proces akreditace lektora terapeutického programu.

Chci se přihlásit na kurz pro lektory

V tuto chvíli nevypisujeme žádné kvalifikační kurzy pro lektory. Pokud máte zájem kurz v budoucnu absolvovat, pošlete, prosím, svůj životopis a základní informace o sobě na: veronika.kureckova@cdv.cz

Refresh kurzy pro již vyškolené lektory

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny

Máte ke kurzu otázky?

Podívejte se na nejčastěji kladené otázky FAQ nebo nám napište.


Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz