Aktuality

Aktuální informace pro účastníky terapeutických programů

Na webu Metodického centra v sekci Ke stažení naleznete Manuál pro účastníka, jenž obsahuje potřebné informace pro přihlášení se do informačního internetového portálu a popis práce uvnitř systému. Dále zde účastníci naleznou plný text Všeobecných obchodních podmínek, s jehož obsahem musí vyjádřit svůj souhlas při prvním přihlášení do informačního internetového portálu.


3/28/2024

Metodické centrum navázalo spolupráci se zástupci obcí s rozšířenou působností

V březnu jsme zahájili sérii seminářů a prezentací cílených na reprezentanty obcí s rozšířenou působností – především na specialisty zabývající se problematikou dopravy, ale i na vedoucí těchto úřadů – tajemníky. Ve spolupráci s BESIP a krajským úřadem kraje Vysočina jsme uspořádali odborný seminář na téma terapeutických programů pro řidiče v kontextu agendy vracení odebraného řidičského oprávnění, již mají ve své gesci právě obce s rozšířenou působností. S příspěvkem jsme vystoupili i na celostátní poradě Ministerstva vnitra s tajemníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.


Reportáž ČT: Aktuální stav přípravy terapeutických programů pro řidiče

Česká televize v rámci pořadu Studio ČT24 ze dne 12.3. 2024 odvysílala reportáž o aktuálním stavu příprav terapeutických programů pro řidiče krátce před jejich spuštěním do "ostrého provozu". V záznamu naleznete kromě vyjádření ministra dopravy Martina Kupky i rozhovor s ředitelem Metodického centra Pavlem Řezáčem například o efektivitě programů a rovněž diskusi moderátorky s odbornou garantkou Metodického centra Veronikou Kurečkovou o širších souvislostech tohoto opatření.


Metodické centrum publikovalo seznam akreditovaných lektorů terapeutických programů

Na webových stránkách Metodického centra je nově k dispozici adresář akreditovaných lektorů terapeutických programů pro řidiče. Naleznete v něm základní kontaktní údaje jednotlivých lektorů a také informace o tom, v jakém regionu budou své terapeutické programy poskytovat. Seznam bude průběžně doplňován a aktualizován.


Metodické centrum spouští systém pro přihlašování do terapeutických programů pro řidiče

Od 1.4.2024 se budou moct první zájemci hlásit do speciálního portálu terapeutických programů. V tomto systému lze vybírat mezi vypsanými terapeutickými programy, které nabízejí akreditovaní lektoři v různých lokalitách po celé republice. Také zde budou k dispozici platební údaje pro úhradu za účast v programu.


Prezentace terapeutických programů v závěru roku 2023

V rámci probíhající spolupráce se zástupci odborné veřejnosti jsme pro loňský rok zakončili naše aktivity spočívající v představování terapeutických programů účastí na poradě vedoucích středisek Probační a mediační služby, která se uskutečnila v Kroměříži. Navázali jsme zde na úspěšnou spolupráci s kolegy z programových center Služby a s „naším“ tématem jsme blíže seznámili i vedoucí středisek z celé republiky a další zaměstnance ředitelství této naší partnerské státní organizace.


Informační letáček k terapeutickým programům pro řidiče

V sekci „Ke stažení“ je nově umístěný letáček, který shrnuje zásadní legislativní a organizační informace k terapeutickým programům pro řidiče. Je určený jak pro potenciální účastníky, tak i pro zástupce z odborné veřejnosti či neziskového sektoru a jejich klienty, jichž se bude týkat povinnost program absolvovat.


Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz