Metodické centrum navázalo spolupráci se zástupci obcí s rozšířenou působnostíe

V březnu jsme zahájili sérii seminářů a prezentací cílených na reprezentanty obcí s rozšířenou působností – především na specialisty zabývající se problematikou dopravy, ale i na vedoucí těchto úřadů – tajemníky. Ve spolupráci s BESIP a krajským úřadem kraje Vysočina jsme uspořádali odborný seminář na téma terapeutických programů pro řidiče v kontextu agendy vracení odebraného řidičského oprávnění, již mají ve své gesci právě obce s rozšířenou působností. S příspěvkem jsme vystoupili i na celostátní poradě Ministerstva vnitra s tajemníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
V nabídce seminářů a odborných workshopů na aktuální téma nových povinností pro rizikové řidiče bychom chtěli v letošním roce pokračovat a postupně se setkat se zájemci z řad pracovníků obecních úřadů ve všech krajích.

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz