Metodické centrum spouští systém pro přihlašování do terapeutických programů pro řidiče

Od 1.4.2024 se budou moct první zájemci hlásit do speciálního portálu terapeutických programů. V tomto systému lze vybírat mezi vypsanými terapeutickými programy, které nabízejí akreditovaní lektoři v různých lokalitách po celé republice. Také zde budou k dispozici platební údaje pro úhradu za účast v programu.

V průběhu měsíce března budou na webu Metodického centra zveřejněny i manuály pro účastníky, jež jim pomohou při zorientování se v systému a jeho funkcích.

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz