Prezentace terapeutických programů pro odbornou veřejnost

Metodické centrum v letošním roce intenzivně pracuje na předávání informací o terapeutických programech zástupcům odborné veřejnosti – zejména orgánům činným v trestním řízení, ale i obcím s rozšířenou působností. Za tímto účelem ve spolupráci s Probační a mediační službou nabízíme odborné semináře pro soudce a státní zástupce ve všech soudních krajích. Sešli jsme se již na Jižní Moravě a další lokality postupně plánujeme. Přidanou hodnotou je zajímavá diskuse, z níž sbíráme podněty pro naši další činnost.

S příspěvkem jsme již letos vystoupili i na odborné konferenci Kriminologické dny a chystáme se na další podobné akce. Ve spolupráci s Justiční akademií se budeme rovněž na podzim účastnit odborného semináře zaměřeného na trestnou činnost v dopravě.

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz