Prezentace terapeutických programů v závěru roku 2023

V rámci probíhající spolupráce se zástupci odborné veřejnosti jsme pro loňský rok zakončili naše aktivity spočívající v představování terapeutických programů účastí na poradě vedoucích středisek Probační a mediační služby, která se uskutečnila v Kroměříži. Navázali jsme zde na úspěšnou spolupráci s kolegy z programových center Služby a s „naším“tématem jsme blíže seznámili i vedoucí středisek z celé republiky a další zaměstnance ředitelství této naší partnerské státní organizace.

Měli jsme rovněž možnost vystoupit na akci pořádané BESIP, kde jsem v rámci odborného semináře bezpečnosti dopravy v krásném historickém centru města Telč odprezentovali stěžejní informace o terapeutických programech a zodpověděli dotazy přítomných účastníků z řady organizací, jež se otázkám spojeným s bezpečností v silničním provozu při své činností také věnují.

Pro rok 2024 máme již naplánované další aktivity, mezi než bude patřit třeba pokračující spolupráce s Justiční akademií, nebo setkání s tajemníky obcí s rozšířenou působností, jejichž úřady budou v brzké budoucnosti kontrolovat splnění podmínky absolvování terapeutické programu u vybraných skupin žadatelů o vrácení odebraného řidičského oprávnění.

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz