Semináře pro soudce a státní zástupce úspěšně probíhají

S ohledem na velký zájem z regionů jsme na podzim zahájili sérii cest po jednotlivých soudních krajích, při nichž se spolu s kolegy z Probační a mediační služby účastníme seminářů pro soudce a státní zástupce. Na těch prezentujeme informace o programech pro řidiče a vysvětlujeme všechny relevantní souvislosti tak, aby je tito klíčoví aktéři měli k dispozici ve své rozhodovací praxi.

V říjnu jsme se setkali na Krajské státním zastupitelství v Ostravě. V listopadu jsme již měli možnost diskutovat se zástupci orgánů činných v trestním řízení v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Dále nás čeká seminář ve Východočeském a Západočeském soudním kraji. Naši „tour“ pak zakončíme v druhé polovině listopadu účastí na odborném semináři organizovaném Justiční akademií v Praze na akci určené pro specialisty na trestnou činnost v dopravě.


Seminář pro soudce a státní zástupce v Českých Budějovicích realizovaný na půdě střediska Probační a mediační služby


Seminář pro soudce a státní zástupce v Ústí nad Labem realizovaný na půdě Krajského soudu

Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz