METODICKÉ CENTRUM

Připravujeme, koordinujeme a provádíme terapeutické programy pro řidiče

METODICKÉ CENTRUM

Je odborné pracoviště Centra dopravního výzkumu zaměřené na přípravu a koordinaci terapeutických programů pro řidiče.

Jeho hlavním úkolem je metodické vedení terapeutických programů, vstupní a průběžné vzdělávání lektorů terapeutických programů, kontrola kvality poskytovaných programů.
S účinností od 1.7.2023 je jeho činnost definována na základě zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
Zaujalo Vás téma celostátního metodického centra a chcete vědět o jeho nabídce více?

AKTUALITY

Terapeutické programy pro řidiče v České republice si získaly pozornost již i v zahraničí

Na webových stránkách Confederation of European Probation vyšel v nedávné době text o zavádění systému terapeutických programů pro řidiče u nás. Jak je vidět, toto téma budí zájem nejen v našich končinách, ale přinejmenším i v odborných kruzích za našimi hranicemi.


22.1.2024

Prezentace terapeutických programů v závěru roku 2023

V rámci probíhající spolupráce se zástupci odborné veřejnosti jsme pro loňský rok zakončili naše aktivity spočívající v představování terapeutických programů účastí na poradě vedoucích středisek Probační a mediační služby, která se uskutečnila v Kroměříži. Navázali jsme zde na úspěšnou spolupráci s kolegy z programových center Služby a s „našim“ tématem jsme blíže seznámili i vedoucí středisek z celé republiky a další zaměstnance ředitelství této naší partnerské státní organizace.


PŘIPRAVUJEME LEKTORY

Chcete být lektorem?

Jestli ano, vaše kvalifikační předpoklady musí odpovídat kritériím definovaným zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, to znamená VŠ vzdělání – titul Mgr., akreditovaný psychoterapeutický výcvik nebo minimálně 3 roky praxe v práci s klienty a absolvování kvalifikačního kurzu pořádaného Metodickým centrem.

TERAPIE PRO
ŘIDIČE

Jste řidič a chcete absolvovat terapeutický program?

Povinnost absolvovat terapeutický program definuje s účinností od 1.4.2024 zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
Na jeho základě bude program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro řidiče, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců, těm, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou takovou činnost vykonávat, dalším, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy a řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státní zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

NAPIŠTE NÁM


Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz